Dette spørreskjema er utviklet på tvers av de deltakende landene i prosjektet; Serbia, Moldova, Romania, Ungarn og Norge. Derfor er det ikke sikkert at alle spørsmålene er like relevante i alle landene, men det er til stor hjelp om du besvarer alle spørsmål etter beste evne. Det felles målet er å samle innsikt fra så mange gründere/start-ups og investorer som mulig, for senere å kunne tilby best mulig hjelp og assistanse til kvinner som skal starte eller skalere opp egen virksomhet.

1 Step 1
Hva er du interessert i?
1. Vurder dine og bedriftens behov med tanke på følgende verdier. Hva vil du si du behøver/trenger å lære mer om? Velg hva som er viktig for deg og din bedrift, flere valg er mulig.
2. Vurder dine og bedriftens behov med tanke på følgende ferdigheter. Hva vil du si du behøver/trenger å lære mer om? Velg hva som er viktig for deg og din bedrift, flere valg er mulig.
3. Hvilke språk snakker du i tillegg til norsk? Flere valg er mulig.
I henhold til språkene du snakker, hvilket nivå vil du si du ligger på?
4. Når du etablerer en bedrift, vil du?
5. Hvilken type leder vil du si du er?
6. Om du ikke enda har startet egen bedrift, hva tror du har hindret deg i dette? Flere valg er mulige.
7. Hva mener du er viktigst når man skal starte en bedrift? Velg det som er viktigst for deg.
8. Hva mener du er den viktigste begrensende faktor når det gjelder å starte egen bedrift?
9. I din rolle som bedriftsleder, hvilken erfaring har du med å involvere investorer?
10. Å investere i å utvikle seg selv og sine ferdigheter (treningsprogram, kontinuerlig læring), mener du det er:
11. Hvordan tar du beslutninger som gjelder forretningsdriften? Flere valg er mulig.
12. Hvis du skulle velge fem av de vanskeligste områdene du må håndtere, så ville du velge (velg 5):
13. Til å markedsføre din bedrift; bruker du:
14. Da du startet din bedrift, vil du si at den økonomiske situasjonen i ditt lokalmiljø:
15. Når det kommer til digital kompetanse, vil du si at du er:
16. Hvor lang tid tok det/tror du det vil ta før din bedrift blir lønnsom?
17. Hvis du kunne velge mellom noen muligheter til økt suksess for bedriften din, hva ville du velge? Flere valg er mulig.
18. Når du skal starte en bedrift, mener du en forretningsplan er:
19. Har du utviklet og implementert en forretningsplan?
20. Når du evaluerer forretningsmodellen din, vil du si at din bedrift er:
21. Når det gjelder å lede dine ansatte, hva vil du si er det mest utfordrende området? Flere valg er mulig.
22. Vet du hva en «Business Angel» er:
1. Når hørte du før første gang om konseptet "Business Angel"?
2. Kjenner du en “Business Angel”?
3. Har du investert I en bedrift (som ikke er din egen eller noen I din familie sin)?
4. Etter din mening, hva er minimum man må investere for å være en “Angel investor”?
5. Hvor mange ut av 10 “Business Angel”-investeringer tror du lykkes?
6. Ønsker du å lære mer om “Business Angels”?
7. Hvor mye vet du om drift av et mindre selskap (produksjon, salg, markedsføring cash flow osv.)?
Ønsker du å lære mer?
8. Hvor mye vet du om finansielle investeringer, risiko og det å bygge en portfolio?
Ønsker du å lære mer?
9. Hvor mye vet du om innovasjonsprosesser og økosystem?
Ønsker du å lære mer?
10. Vil du foretrekke ...
11. Hvordan vil du foretrekke å lære om «angel investments»?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder