Hungarian version below!

The main goal of the Wingate project is to increase the number of women’s businesses (especially those in the innovation sector) and to support their competitiveness, which we plan to implement through trainings, events and a sensitization process. Based on this line of thought, we are organizing our next event in Hungary: we invite you to a meaningful, inspiring day, join us at the Business Women Forum on June 9th!

Lectures, workshops for women entrepreneurs!

We have compiled our program from points that cover the interests of women entrepreneurs as fully as possible. Let’s see what awaits visitors at the event!

The one-day event will feature programs in 3 rooms, provided free of charge by the project to participants. In addition to lectures and workshops grouped on the topics of communication, rhetoric and motivation, international and Hungarian success stories and inspiring stories will be presented to the audience.

 

Exciting, informative presentations

8:30     9:00     Registration

9:00     9:15     Welcome speach > Ágnes Puskás, SKC-Consulting Kft.

9:15     9:30     Wingate project presentation

9:30    10:00    Round table discussion about international cooperation, introduction of the Wingate partners

10:00   10:20   WBA introduction > Renáta Anna Jaksa

10:20   10:30   Success story  > Nóra Szeles Tőkeportál

10:30   10:45   Kávészünet / Coffee break

10:45   11:15   Success story > Cecilie Hoxmark, Project openness

11:15   11:45   Sustainable operation > Lotte Frost

11:45   12:15   Tőkeportál introduction > Nóra Szeles

12:15   13:00   Ebéd / Lunch

13:00   13:25   Essential Online Presence (Marketing Math)> Péter Mezősi, Stars Agency https://starsagency.hu/

13:25   13:50   Intercultural communication, Exhibitions abroad > Barbara Czupy, Exhibition organizer and coffee roaster owner

13:50   14:00   Success story > Kinga Incze, Whitereport & Mediaspace.global

14:00   14:30   Self-development, organizational development in everyday life > Mika Norbertné Horváth Tímea, coach www.mnht.hu

14:30   15:00   “Why do we lead? The “cause” driven leadership, or peace with ourselves > Barbara Verő, Future Proof Consulting Kft.

15:00   15:15   Coffe break

15:15   15:45   Női váltó introduction > Olga Békéssy, founder and her meeting partners ; Ágnes Szabó, Virtulis irodaház; Rozi Váczi

15:45   16:45   Seed Alapítvány presentation (Introduction, Founding, Entrepreneurial self-knowledge)

> Zsuzsanna  Lakatosné Lukács, Cecília Kirov-Farkas, Viktor Kéri

16:45   17:00   Closing speech

 

Grow with our workshops!

9:15     10:45   Competences of successful and future-proof women entrepreneurs

> Noémi  Giczi-Kocsis, Best Concept Kft., Senior Partner in Organization and Leadership Development

10:45    12:15  “Chill-time”- or effective stress management > Adrienn Enikő Mátai, autogén tréner

13:30    15:00  Recognizing entrepreneurial strengths and weaknesses – exploiting them as an advantage and developing them if necessary  > Zsófia Szabó és Mariann Kémenes-Piros, SEED Alapítvány

15:20    16:50  Toastmasters – How to become an immersive performer? > Adrienn Sekk-Kovács, mentálhigiénés szakember, tréner

 

In addition to the colorful presentation and workshop portfolio, we also offer networking opportunities in 3 intervals for entrepreneurial ladies wishing to connect. In each of these sections, 16 applicants will be able to acquire future partners, possibly investors and collaborators in a structured and efficient manner.

If you haven’t registered yet, do it now – places are limited!
https://wingateproject.com/event/women-business-forum/

*****

Ingyenes vállalkozónői fórum a Wingate projekt szervezésében

A Wingate projekt fő célja női vállalkozások (kiemelten az innovációs szektorban lévők) számának növelése, valamint az ő versenyképességük támogatása, melyet tréningeken, rendezvényeken, érzékenyítési folyamaton keresztül tervezünk megvalósítani. E gondolatmenet alapján megrendezzük következő magyarországi rendezvényünket: tartalmas, inspiráló napra invitálunk, tarts velünk Te is június 9-én a Business Women Forumon!

Előadások, workshopok vállalkozónőknek!

Olyan pontokból állítottuk össze programunkat, melyek a lehető legteljesebben lefedik a vállalkozónők érdeklődési köreit. Nézzük, mi vár a látogatókra az eseményen!

Az egy napos rendezvényen 3 teremben zajlanak majd a programok, melyeket térítésmentesen biztosít a projekt a résztvevők számára. Kommunikáció, retorika, motiváció témakörökre csoportosítható előadások, workshopok mellett, nemzetközi és magyar sikersztorik, inspiráló történetek kerülnek bemutatásra a közönség számára.

Izgalmas, tartalmas előadások

8:30     9:00     Regisztráció

9:00     9:15     Köszöntő, megnyitó > Puskás Ágnes, SKC-Consulting Kft.

9:15     9:30     Projektbemutató

9:30     10:00   Kerekasztal a nemzetközi kooperációról, partner bemutatás

10:00   10:20   WBA bemutatkozás > Jaksa Renáta

10:20   10:30   Sikersztori  > Szeles Nóra Tőkeportál

10:30   10:45   Kávészünet / Coffee break

10:45   11:15   Sikersztori > Cecilie Hoxmark, Project openness

11:15   11:45   Fenntartható működés > Lotte Frost

11:45   12:15   Tőkeportál bemutatkozás > Szeles Nóra

12:15   13:00   Ebéd / Lunch

13:00   13:25   Nélkülözhetetlen online jelenlét (Marketing matek) > Mezősi Péter, Stars Agency https://starsagency.hu/

13:25   13:50   Interkulturális kommunikáció, Kiállításszervezés külföldön > Czupy Barbara, Kiállításszervező és kávépörkölő tulajdonos

13:50   14:00   Sikersztori > Incze Kinga, Whitereport & Mediaspace.global

14:00   14:30   Önfejlesztés, szervezetfejlesztés a mindennapokban > Mika Norbertné Horváth Tímea, coach www.mnht.hu

14:30   15:00   “Miért is vezetünk? Az „ügy” vezérelt vezetés, avagy békében önmagunkkal > Verő Barbara, Future Proof Consulting Kft.

15:00   15:15   Kávészünet

15:15   15:45   Női váltó bemutatkozás > Békéssy Olga, alapító és beszélgetőpartnerei; Szabó Ágnes, Virtulis irodaház; Váczi Rozi Matyodesign

15:45   16:45   Seed Alapítvány prezentáció (Bemutatás, Finanszírozás, Vállalkozói önismeret) > Lakatosné Lukács Zsuzsanna, Kirov-Farkas Cecília, Kéri Viktor

16:45   17:00   Záróbeszéd

 

Fejlődj workshopjaink segítségével!

9:15     10:45   A sikeres és jövőbiztos vállalkozónők kompetenciái > Giczi-Kocsis Noémi, Best Concept Kft., Szervezet-és Vezetőfejlesztő Szenior Partner

10:45   12:15   “Chill-time”- avagy hatékony stresszkezelés > Mátai Enikő Adrienn, autogén tréner

13:30   15:00  Vállalkozói erősségek, gyengeségek felismerése – azok előnyként történő kiaknázása és szükség esetén fejlesztése > Szabó Zsófia és Kémenes-Piros Mariann, SEED Alapítvány

15:20   16:50   Toastmasters – Hogyan lehetsz magával ragadó előadó? > Sekk-Kovács Adrienn, mentálhigiénés szakember, tréner

A színes előadás és workshop portfólió mellett 3 intervallumban networking lehetőséget is kínálunk a kapcsolódni vágyó vállalkozó hölgyeknek. Egy-egy ilyen szekcióban 16 jelentkező tud majd struktúráltan, hatékonyan jövőbeni partnerekre, esetlegesen befektetőkre, együttműködőkre szert tenni.

Ha még nem regisztráltál, tedd meg most – a helyek korlátozottak!
https://wingateproject.com/event/women-business-forum/